Keurmerk Kiwa

kiwa certificaat

 Sinds juli 2012 ben ik gecertificeerd in het Kiwa Keurmerk. Voorheen werkte de thuiszorginstanties met het Prismant keurmerk en mijn Keurmerk. Dit is allemaal samen gegaan onder een landelijk keurmerk met de naam Kiwa.

Wat kunt u met dit keurmerk zult u denken. Men krijgt dit keurmerk pas als men diverse formulieren en diploma’s instuurt. Dit alles wordt geverifieerd. Hieronder een rijtje van de belangrijkste documenten die voor u ook van nut zijn.

* VAR verklaring ( dit betekend dat de zorgverlener zelf voor het afdragen van loonheffingen zorgt)

* VOG verklaring ( dit is een bewijs van goed gedrag afgegeven door het ministerie)

* Diploma’s van de opleidingen ( aan de hand hiervan krijg je een niveau toegewezen)

* Kopie van een aansprakelijkheidsverzekering

* Kopie van ID

* Alle bijscholingscertificaten en diploma’s die belangrijk zijn voor het niveau

 

Als men dit heeft ingeleverd krijg je de status geregistreerd ZOZ. Men is pas gecertificeerd als men in ieder jaar minimaal 3 rapportages van clienten laat maken. Aan de hand van deze rapportages wordt je gecertificeerd. Er is een norm van hoogte 3 aangesteld om gecertificeerd te worden. Kiwa heeft bepaalde normen opgesteld waar een goede zorgverlener aan moet voldoen. De zorgverlener kan na 3 rapportages een audit aanvragen bij het keurmerk. Het keurmerk gaat de rapportages van de clienten dan bekijken en de zorgverlener krijgt een rapportage van het gemiddelde. Daarin staat ook of je op de norm zit of er onder of boven. De zorgverlener kan de rapportages van de clienten NIET inzien dus kan ook geen invloed uitoefenen hierop. Ook in die rapportage van Kiwa staat niets over hetgeen de clienten hebben geschreven.

Ik heb dit jaar een audit aangevraagd ( daarom ben ik nu dus ook gecertificeerd, waar ik heel trots op ben) en ik zat op de norm 6. Hier was ik natuurlijk heel blij mee, omdat de norm 3 is. Ik doe volgens mijn clienten mijn werk dus goed naar hun zin.

Tijdens de certificering, die 3 jaar geldig is, moet men alle documenten up to date houden en ieder jaar minimaal 3 rapportages van clienten in laten vullen. De clienten krijgen een brief met een code daarop waarmee ze kunnen inloggen op de site van kiwa. Daar vullen zij de vragenlijst in. De zorgverlener zal u deze brief geven met de vraag of u dit wilt invullen.