PGB, Particulier, AWBZ

 

Hieronder even een korte uitleg over de 3 vormen van zorg die er geleverd kunnen worden…

 

PGB:

Iedereen kent inmiddels de PGB wel. De PGB blijft gewoon nog bestaan. In 2012 was er een afsplitsing gekomen die men VPZ noemde. Per 2013 wordt dit weer gewoon PGB. Men denkt vaak dat je heel veel moet bijhouden qua administratie, maar dit valt reuze mee.

De maandelijkse declaratieformulieren vul ik in voor u. Hierop staan mijn diensten. Daarnaast krijgt u van mij een factuur voor deze maand. Ieder kwartaal moet u een verantwoordingsformulier invullen. Dit is een vrij simpel formulier waarop u het bedrag moet neerzetten wat u dat kwartaal heeft besteed. Dit zijn de drie maandfacturen opgeteld.

Ook de jaaropgave voor het zorgkantoor kan ik verzorgen voor u.

Ik kan diensten op PGB basis leveren.

 

Particulier:

Dit  houd in dat u zelf uw zorg betaald uit eigen zak. Dit doet  u eigenlijk pas als u meer hulp wilt hebben dan dat de indicatie aangeeft van het CIZ. En dat het CIZ geen reden ziet om de uren te verhogen. Het kan ook zijn dat u het gewoon zelf prettig vind om meer hulp te hebben bij bepaalde dingen. U bepaald dus zelf welke hulp u nodig heeft zonder dat u verantwoording moet afleggen aan een zorgkantoor.

Ik kan diensten op particuliere basis leveren.

 

Voor de bovenstaande 2 opties gelden dezelfde tarieven. Zie hiervoor het tabblad betreffende de tarieven.

 

Zorg in Natura:

Deze optie gaat altijd via een zorgbemiddelingsorganisatie of een thuiszorgorganisatie. U krijgt de hulp zonder dat u verder een factuur krijgt van de zorgbemiddeling of thuiszorgorganisatie. Zij sturen een factuur richting het CAK en daar krijgt u dan een factuur van voor de eigen bijdrage die u moet betalen.

Ik kan diensten op zorg in natura basis leveren via een bemiddelings of thuiszorgorganisatie waar ik bij ben aangesloten. U komt dan bij hun in het bestand te staan.

Ook zijn er proeven aan de gang om ZZP ers zorg in natura  te laten geven zonder bemiddeling. Echter de eisen en investeringen hiervoor zijn best wel hoog. Dus hier doe ik op dit moment nog niet aan mee.